Martí Sala, S.A. > Indústria > Productes > Alumini

Indústria extrusió d‘alumini

Articles per a l'índústria de l'extrusió d'alumini
· Bandes de kevlar de silicona per al transport de perfil d‘alumini en calent. Eliminant el 90% de les marques y la brutícia que provoquen les peces convencionals.

· La combinació estudiada dels materials base de la confecció confereixen a dites bandes una elasticitat excel·lent que aconsegueix mantenir les seves dimensions durant el funcionament. No s‘allarguen i eviten el costos manteniment de gran part de la resta de materials.

· Ús fins a 550ºC

· Cilindres recoberts de kevlar de silicona per a la sortida de l‘extrusora del perfil d‘alumini. Millora els cilindres convencionals garantitzant la neteja de la instal·lació i del perfil.

· Perfil de silicona per al recobriment dels separadors en els forns d’estabilització del perfil d‘alumini.

© 2015 Marti Sala, S.A. – Viladomat 44 – 08205 Sabadell – Barcelona