Martí Sala, S.A. > Indústria > Productes > Adobats

Indústria adobats

Articles de cuir
· Banda de cuir per a màquina d‘estirar estovar horitzontal, fabricada amb cuir crom i reforç tèxtil i acabat rectificat. Es confeccionen a mesura de cada màquina.

· Planxes de cuir per a màquina d‘estirar estovar vertical.

· Tires de cuir per abrillantar que es fabriquen escollint el material sense cap defecte. Son equilibrades i premsades.

Bandes de imprimació
· La banda es confecciona amb una combinació estudiada de teixits sintètics recoberts de cautxú amb una formulació específica per a cada tipus. Amb ells s’aconsegueix un allargament mínim, una gran estabilitat de mesures i una gran rigidesa transversal.

· Son bandes robustes, altament resistents a l’estrip, a l’abrasió, al tall i tenen un factor d’amortiment dels cops i de les vibracions molt elevat.

· El programa de subministrament amb bandes per a impregnació en medis aquosos MS BI-1, en dissolvents cetònics MS BI-2 i en olis i dissolvents alifàtics MS BI-3.

· L’acabat rectificat de gran precisió i amb les cantonades bisellades son una mostra de cura amb que es treballa a la nostra planta i una garantia d’una perfecta adaptació i sujecció de la pell.

© 2015 Marti Sala, S.A. – Viladomat 44 – 08205 Sabadell – Barcelona