Martí Sala, S.A. > MS Farma > Media

Informació sobre MS Farma en prospectes o vídeos

Catàleg
Per informació addicional sobre MS Farma, descarregar el següent catàleg
Videos

Per visualitzar més informació:

· Video 1: Història de Martí Sala, S.A. (Orignes industrials i evolució del departament tècnic)

· Video 2: Naixement d'una idea (Dimensions, capacitat, facilitat d'us, etc.)

· Video 3: Característiques de MS farma (Seguretat, funcionamient, informes, evitar errors, etc.)

· Video 4: Exemple d'aplicació de MS farma en una farmàcia

© 2015 Marti Sala, S.A. – Viladomat 44 – 08205 Sabadell – Barcelona