Martí Sala, S.A. > MS Farma > Descripció

Descripció del producte

MS Farma automatitza el procés d‘ompliment de blisters personalitzats
· A partir de l’alimentació de plàstics, cartrons i blisters de medicaments comercials, i introduint les posologies de cada pacient a la base de dades, la màquina omple el blister personalitzat i imprimeix a cadascun d’ells el medicament corresponent del pacient.

· Efectua el blister adequat per a qualsevol data sol·licitada pel farmacèutic.

· Genera informes d’històrics i controla els blisters realitzats per evitar la duplicació.

Hardware
· Els magatzems individuals de MS Farma estan personalitzats per raons de seguretat amb la intenció de que només es puguin col·locar les pastilles/blisters comercials que els correspongui a cadascun d’ells.

· La construcció estàndard de MS Farma compren 350 magatzems individuals diferents, però es pot augmentar la quantitat fins a satisfer les necessitats del client.

· MS Farma ve amb 62 magatzems individuals dissenyats per manipular mitges pastilles – aquest espai es pot utilitzar també per augmentar la capacitat dels magatzems individuals o per posar-hi aquelles pastilles que es subministren a granel.

· Les medicines d’entrega externa (p.e. Injectables, cremes, gotes,etc.) també es poden prescriure de forma que MS Farma afegeix aquesta informació a la impressió afegint la indicació externa. Aquest productes s’hauran d’entregar al client per separat, però el blister farà referència a ells assegurant la seva traçabilitat i permeten guardar els seus històrics.

Software
· El software MS Farma permet al usuari l’accés, la manipulació i l’actualització de la informació del pacient, tal com nom i cognoms, adreça, centre sanitari, etc. Permeten realitzar cerques avançades.

· Per garantir la confidencialitat, MS Farma utilitza un sistema d’encriptació de les dades avançat.

· Per assegurar la màxima traçabilitat, MS Farma registra tots els detalls de la producció, permetent al usuari disposar en tot moment de informes histórics.

· Abans d’iniciar el procés d’enblistat, el software MS Farma indica de forma automàtica el consum de medicaments, i remarca aquells que serà necessari reomplir-ne .

· Si un compartiment es quedés sense medicaments, el procés d’enblistat s’atura, indicant per pantalla el medicament i mitjançant un llum vermell el respectiu compartiment a reomplir.

· La seqüència de producció romandrà aturada fins que no s’hagi reomplert l’estoc corresponent i no s’hagi introduït la informació respectiva al medicament, lot i data de caducitat. D’aquesta forma s’assegura la completa traçabilitat de les pastilles utilitzades.

· MS Farma permet veure les previsions de consum i fer un ample rang d'estadístiques de producció.

· El software està basat en un entorn gràfic i disponible en varis idiomes, Català, Castella, Anglès. Altres idiomes es poden afegir segons demanda.

© 2015 Marti Sala, S.A. – Viladomat 44 – 08205 Sabadell – Barcelona